nəzarətsiz

nəzarətsiz
sif. və zərf Üstündə nəzarət (göz) olmayan (olmadan), nəzarət edilməyən, baxıcısız, heç kəs tərəfindən nəzarət edilməyən. Nəzarətsiz əkin. Nəzarətsiz tikinti. – . . Bostanı nəzarətsiz qoymağa Qaranın ürəyi gəlmirdi. Ə. Ə.. // Baxımsız. Nəzarətsiz uşaqlar.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nəzarətsizlik — is. Nəzarətsiz şeyin halı, vəziyyəti, nəzarət olmadığı hal. // Baxımsızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yer — is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır. 2. Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü. 3. Yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asudə — sif. və zərf <fars.> 1. Rahat, dinc, qayğısız, arxayın. Asudə həyat. Asudə yaşamaq. – Olduz hərəniz bir evin oğlanı, uşaqlar! Asudə gəzin indi bu dünyanı, uşaqlar. M. Ə. S.. Buna bax, gör necə yatmış burada asudə; Yazmayır, işləməyir, vaxtı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başlı-başına — z. 1. Nəzarətsiz, baxımsız, himayəsiz. Başlı başına qoymaq (buraxmaq). Başlı başına qalmaq. – <Sərdar Rəşid:> Mən heç vaxt səni başlı başına qoyub getmək istəməzdim. M. S. O.. 2. Öz bildiyi kimi, özbaşına, kefi istədiyi kimi, sərbəst. Başlı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başsız — sif. 1. Başı olmayan. Başsız bədən. 2. məc. Ağılsız, gic, axmaq. // Çox huşsuz. 3. Böyüksüz, sahibsiz, yiyəsiz, baxıcısız, nəzarətsiz, başçısı olmayan. Başsız təsərrüfat. Başsız uşaq. // Zərf mənasında. Başsız qalmaq. Başsız qoymaq. – Başsız… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baxımsız — sif. 1. Evsiz, sahibsiz, başsız qalmış, küçədə qalmış, baxanı olmayan; nəzarətsiz. Baxımsız uşaq. 2. Yaxşı baxılmamış, yaxşı qulluq edilməmiş; başlı başına buraxılmış. Cuma baxımsız qalmış bağ bağçalara göz yetirirdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • özbaşına — z. Öz bildiyi kimi, heç kəsdən soruşmadan, icazə almadan. Sabir . . söz verdi ki, bir də özbaşına belə yerə çıxmaz. S. R.. <Rəis:> Şahinin nə ixtiyarı var ki, ştatda yer olmaya olmaya özbaşına adam götürür? S. Rəh.. // Nəzarətsiz, baxımsız …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sahibsiz — sif. 1. Sahibi, yiyəsi olmayan; yiyəsiz, nəzarətsiz. Maral baxar təpəyə; Özün yıxar təpəyə; Oba sahibsiz olsa; Donuz çıxar təpəyə. (Bayatı). Ölkə tamamilə sahibsiz deyildi. S. H.. 2. Ata anasız, yetim, baxımsız. Mənim yetim uşağa rəhmim gəlir;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təkbaşına — z. 1. Yalqız, yalnız, təkcə, tək özü. Təkbaşına qalmaq. – Xan divan otağına gəlib, orada təkbaşına oturdu. Ç.. <Murad> . . nə vaxtadək bayquş kimi təkbaşına yaşayacaqdı? S. H.. 2. Başqasının köməyi olmadan; tək, təkcə. Təkbaşına məsələni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”